Peeters Recycling

Wiel Peeters Oudpapierhandel vestigde zich in 1974 als eenmanszaak in de Midden-Limburgse plaats Swalmen.
Inmiddels zijn we bijna 50 jaar verder en is het bedrijf uitgegroeid tot 'Peeters Recycling', een bedrijf dat jaarlijks 45000 ton papier inzamelt en verwerkt tot balen, klaar voor verwerking tot eindproduct bij de regionale papierfabrieken.

Naast deze hoofdactiviteit houdt Peeters Recycling zich ook bezig met archiefvernietiging en het recyclen van kunststof.

BEDRIJVEN

Voor het inzamelen van oud papier binnen uw bedrijf biedt Peeters Recycling verschillende mogelijkheden.


ARCHIEF

Het belang van het zorgvuldig vernietigen van uw archieven is duidelijk. Wij staan garant voor het controleerbaar en onherkenbaar vernietigen van uw vertrouwelijke stukken.

GEMEENTE

In samenwerking met gemeenten binnen haar werkgebied zorgt Peeters Recycling voor een correcte en nette inzameling van het huishoudelijk papier.